Beskyt vingerne mod lyn og slidtage

Et lyn kan gøre utrolig stor skade. De fleste har nok hørt historier om mennesker og dyr, der er blevet ramte af lynet. Det er ikke rare historier. Det samme gælder for vindmøller. Bliver en vindmølle ikke ekstra beskyttet, så sker der også skade på den. En vindmølle er en dyr investering, og den kan godt blive ramt af lyn mange gange om året. Når man sådan skal reparere på den hele tiden, så mindskes udbyttet af investeringen løbende. Derfor kan det være en god idé at investere i Lightning Strike Protection.

Polytech er en virksomhed, der arbejder med beskyttelse af vindmøller. I samarbejde med vindmølleindustrien har de udarbejdet et beskyttelsesmateriale, der mindsker skader efter lynnedslag. Polytech er en virksomhed, der har en speciel interesse i vindmøller, og som derfor er en skattet partner ikke blot for vindmølleindustrien, men også for vindmølleejerne, der i sidste ende er dem, der bliver ramt på pengepungen, når lynet slår ned. Læs mere om Polytech på www.poly-tech.dk.

Polytech fungerer som en sparringspartner og forlænget arm for vindmølleinteressenterne. Polytech arbejder med løsninger til de udfordringer, der kan opstå omkring det at drifte en vindmølle. Hos Polytech står de både for idéskabelse, projektstyring, udarbejdelse af nye tiltag, samt afprøvning på egne laboratorier.

Udover at have opfundet lightning strike protection, så arbejder Polytech også med Leading Edge Protection, der er med til at beskytte vindmøllebladene mod slidtage. Slidtage er en naturlig ting, når vejr og vind slider på rotorbladene. For de vindmøller, der står til havs, vil saltvandet kunne ruste vingerne, og dermed skal de udskiftes hurtigere. Generelt set har Danmark en del vind, der også er med til at slide rotorbladene ned. Med Leading Edge Protection kan der gå længere tid mellem rotorbladudskiftning.