Skal ferien gå til Fyn i år?

Fyns historie

Fyn er det sted i Danmark med flest herregårde, og mange ældre landsbyer er velbevarede. Fyns historie har været kendetegnet af den rige landbrugsjord, de mange købstæder og rollen som trafikknudepunkt. Selvom Fyn ligger midt i Danmark, var vejene henover øen i meget dårlige langt op i tid. Derfor blev de fleste købstæder grundlagt ved kysterne, og derfor har skibsfarten haft gode vilkår på Fyn, særligt i det sydfynske.

Fyn er omgivet af det Sydfynske Øhav, Lillebælt, Kattegat, Storebælt og Lundeborgbæltet. Omkring Fyn ligger Langeland, Thurø, Tåsinge, Æbelø, Ærø samt cirka 90 andre småøer.

Fynsk

Fynsk er en fælles betegnelse for de dialekter af dansk der tales på Fyn og de nærliggende øer. Der skelnes mellem mindst fire dialekter på selve Fyn: Øst-, nord-, syd- og vestfynsk – samt desuden tåsingsk, ærøsk og langelandsk.

Der er på Fyn gjort mange historiske fund, og der findes flere lokalhistoriske perler.