Toget og de mange forskellige togtyper

Et tog er et transportmiddel bestående af en række indbyrdes forbundne vogne, der kører på jernbaneskinner. Vognene kan være trukket af et lokomotiv (tidligere også af heste) eller de kan være selvkørende (togsæt). I køreplansmæssig forstand er solokørende lokomotiver også tog. Sporvogne adskiller sig fra tog, ved at køre i gadeplan og ikke på særskilte baner.
Oversigt over de forskellige toge:
Persontog – Transport af personer. Der kan skelnes mellem en række forskellige typer persontog, idet de konkrete betegnelser varierer fra land til land:
Metrotog – Lokal trafik i storbyer med mange stop, evt. i tunnel eller på højbane.
Regionaltog – Lokal og regional trafik med mange stop.
InterCity – Landsdækkende tog med færre stop.
Lyntog – Landsdækkende tog med få stop.
Højhastighedstog – Meget hurtige tog med få stop, evt. på særligt indrettede højhastighedsbaner.
Godstog – Transport af næsten alle former for gods.
Særtog – Tog der kun kører ved en enkelt lejlighed.
Veterantog – Tog bestående af materiel der ikke længere bruges i daglig drift men som f.eks. kan køre med turister.
Materieltog – Tog der ikke medtager passagerer eller gods men bare skal flyttes fra et sted til et andet.